• Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω ΣΗ

 •    ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ  ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29/5/2015

 •  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 210 4821006 /2  2104821016/2104114002
   
                                                         2297052210   22970 32234

 • ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 28/5/2015  ΕΩΣ 13/6/2015
 • ΔΕΥΤΕΡΑ  ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΟΥΒΑΛΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ  09.00   12.300   16.30
 • ΣΟΥΒΑΛΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ  10.05  - 15.20  - 18.45
 • ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ  10.45  -  14.45  -  18.00

   
              
                                             
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΟΥΒΑΛΑ                                                                    ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 ΣΑΒΒΑΤΟ

 ΚΥΡΙAΚΗ 
     

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ

KYRIAKH-


 

 

 

 

 

 

 

09:00        09:00      09:00     

09:00

 09:00 

09:00 

09:00 

 09:00     09:00

  09:00     09:00            09:00 

 09:00

 09:00 

16:30        16:30      16:30  

16:30

 15:30

12:30 12:30

 16:30     16:30

  16:30     16:30            15:30

 12:30

 12:30

                         


 19:00

16:30

16.30

              

               

 14,30

 16,30

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΗ

ΣΟΥΒΑΛΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                                           
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ


ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 ΣΑΒΒΑΤΟ

 ΚΥΡΙΑΚΗ 
     

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 ΣΑΒΒΑΤO 

ΚΥΡΙΑΚΗ


 

 

 

11.20       11.20    11¨.20   

11:20

 10:05 

10:05

10:05 

 10:45       10:45      10:45       10:45

10:45

    10:45

10:45

17:35       17:35    17:35

187:35

16:35

13:35

15:20

 18:15       18:15      18:15       18:15

  17:15  

    14:15

14:45

           


20:05

17:35

18,45

                                 


    18:15 

18.00
 

 

                                    


                                              

  
 
Copyright Alexandros Fast Boat 2005