•  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 210 4821006 /2  2104821016/2104114002
   
                                                         2297052210   22970 32234

 • ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 29/06/2015  ΕΩΣ 06/09/2015

   
              
                                             
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΟΥΒΑΛΑ                                                                    ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

ΔΕΥΤEΡΑ ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 ΣΑΒΒΑΤΟ

 ΚΥΡΙAΚΗ 
     

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ

KYRIAKH-


 

 

 

 

 

 

 

09:00        09:00     09:00     

09:00

 09:00 

09:00 

09:00 

 09:00     09:00

  09:00     09:00            09:00 

 09:00

 09:00 

12:30        16:30      16:30  

12:30

 15:30

12:30 12:30

 12:30     16:30

  16:30     12:30            15:30

 12:30

 12:30

16:30                    

16:30

 19:00

16:30

19:15

16:30              

          16:30           19:00

 16:30

 16,30

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΗ

ΣΟΥΒΑΛΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                                           
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ


ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 ΣΑΒΒΑΤΟ

 ΚΥΡΙΑΚΗ 
     

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 ΣΑΒΒΑΤO 

ΚΥΡΙΑΚΗ


 

 

 

10:05      10:05     10:05   

10:05

 10:05 

10:05

10:05 

 10:45       10:45      10:45       10:45

10:45

    10:45

10:45

13:35       17:35    17:35

13:35

16:35

13:35

15:20

 14:15       18:15      18:15       14:15

  17:15  

    14:15

14:45

 17:35          

17:35

20:05

17:35

20:30

  1815                                      18:15

20:45

    18:15 

18.00
 

 

                                    


                                              

  
 
Copyright Alexandros Fast Boat 2005